Kuliah: Adab Ziarah Orang Sakit

video

HARAM buat perkara yang boleh

menyebabkan orang sakit itu susah hati.

Contoh yang menyebabkan orang sakit susah hati

ialah dengan mengatakan umurnya tidak panjang.

Kita perlu memberi harapan kepada orang yang sakit.

0 KOMEN: